Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


 MINDEN FONTOS DÁTUM ÉS HATÁRIDŐ AMIT A FELVÉTELIHEZ TUDNI KELL

VÉGRE A HIVATALOS ! 

A felvételikkel kapcsolatos feladatok, határidők a 2008/2009. tanévben

 

17/2008. (V. 9.) OM rendelet 3. számú melléklete

 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú
mellékletében meghatározott középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának
ütemezése a 2008/2009. tanévben

 

Határidők

Feladatok

2008.09.19. Az OKM pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjába, valamint a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába történő jelentkezésről.
2008.09.30. Az OKM a minisztérium honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját, belső kódjait.
2008.10.25. A középfokú iskolák az OKM által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és elektronikus formában (fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapú megerősítéssel) megküldik a Felvételi Központnak.
2008.10.31. A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok (fenntartói igazolás benyújtásával), továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára az írásbelit szervező középfokú intézmények bejelentik a Hivatalnak részvételi szándékukat (a 9. évfolyamra felvételit szervezők azt is, hogy általános tantervű, vagy tehetséggondozó képzéshez kívánnak írásbelit tartani).
Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
2008.11.21. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára írásbelit szervező középfokú intézmények jegyzékét.
2008.12.10. A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe.
2008.12.10. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása.
2008.12.15. Az egységes írásbeli vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak a hozzájuk az írásbeli vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap igényüket.
2009.01. 9-10. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a felvételi eljárást megelőző válogatást azonos szempontok és azonos feladatok alapján.
2009.01. 16-17. Pótló válogatási eljárás azon tanulók bevonásával, akik a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjának beválogatási eljárásában fel nem róható ok miatt nem tudtak részt venni.
2009.01.23. Az általános felvételi eljárás kezdete.
2009.01.23., 14.00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
2009.01.24., 10.00 Egységes írásbeli felvételi a nyolcadik évfolyamos, általános tantervű képzésre jelentkezők számára a középfokú intézményekben.
2009.01.29., 14.00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a nyolcadik évfolyamos, általános tantervű képzésre jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2009.01.30. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények, a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az Arany János Programiroda bevonásával - értesítik az érdekelt szülőket, tanulókat és általános iskolákat.
2009.01.31., 10.00 Egységes írásbeli felvételi a tehetséggondozó képzésre jelentkező nyolcadik évfolyamosok számára a középfokú intézményekben.
2009.01.31. A főjegyző megküldi az általános iskolának a kötelező felvételi feladatot ellátó középfokú iskola nevét és címét.
2009.02.02. Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba.
2009.02.05., 14.00 Pótló írásbeli felvételi a tehetséggondozó képzésre jelentkező nyolcadik évfolyamosok számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2009.02.12. Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
2009.02.20. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.) Jelentkezés a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolába.
2009.02.23.-03.13. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2009.03.17. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.
2009.03. 19-20. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2009.03.23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.
2009.03.27. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.
2009.04.06. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort.
2009.04.08. A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehető létszám, a biztosan fel nem veendők listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban).
2009.04.20. A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
2009.04.27. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2009.05. 04-15. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2008.08. 11-29. Beiratkozás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba.
2009.05.04.-08.31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
2009.05.19. A 2009. 05. 15-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
2009.05.29. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
2009.06.15. Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének.
2009.06. 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.
2009.08. 10-28. Beiratkozás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba.
2009.08. 03-07. Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző iskolába.
2009.08. 24-25. A tanköteles tanulók beíratása a kötelező felvételt biztosító iskolába (az iskola által meghatározott időben).
2009.09.01. A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelező felvételt biztosító iskola értesíti az illetékes jegyzőt.

 

 Központi írásbelit szervező középiskolák

2009. január 24. 10 óra

(pót 2009.január 29. 14 óra - orvosi igazolás,alapos indok)

 

035424 Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola Budapest Budapest Ponty u. 3. (1251 Budapest, Pf.:110)
1011
034796 Szent Benedek Általános Iskola és két tanítási nyelvű Gimnázium Budapest Budapest Fő u. 30.
1011
035218 Petőfi Sándor Gimnázium Budapest Budapest Attila út 43.
1013
035307 Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola Budapest Budapest Toldy Ferenc u. 28-30.
1015
035358 Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Gellérthegy u. 7.
1016
034802 Budenz József Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Budenz u. 20-22.
1021
035305 Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Budapest Budapest Lorántffy Zsuzsanna utca 3.
1022
035360 Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola Gimnázium és Zeneiskola Budapest Budapest Marczibányi tér 1.
1022
035222 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Budapest Budapest Keleti Károly utca 37.
1024
100565 Orsolya Rendi Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Ady Endre u. 3.
1024
037775 Móricz Zsigmond Gimnázium Budapest Budapest Törökvész út 48-54.
1025
035348 Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Pasaréti út 191-193.
1026
034799 Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Medve u. 5-7.
1027
035327 Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Szabadság u. 23.
1028
035331 Pázmány Péter Gimnázium Budapest Budapest Gladiátor utca 19.
1031
102648 Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Szakközépiskola Budapest Budapest Szentendrei út 83.
1033
035225 Óbudai Gimnázium Budapest Budapest Szentlélek tér 10.
1033
035223 Árpád Gimnázium Budapest Budapest Nagyszombat u. 19.
1034
035454 Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakképző Iskola és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézet Budapest Budapest Raktár u. 1.
1035
034836 Kerék Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Kerék u. 18-20.
1035
201233 Zápor Gimnázium és Szakközépiskola Budapest Budapest Vihar u. 31.
1035
035369 Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium Budapest Budapest Szépvölgyi út 69-73.
1037
200515 Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Budapest Budapest Zipernowsky Károly u. 4.
1039
035226 Veres Péter Gimnázium Budapest Budapest Csobánka tér 7.
1039
034863 Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Budapest Budapest Erzsébet u. 69.
1041
035371 Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola Budapest Budapest Deák Ferenc u. 40.
1041
035268 Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Budapest Budapest Görgey Artúr u. 26.
1041
200415 Benkő István Református Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Nyár u. 4.
1043
035227 Könyves Kálmán Gimnázium Budapest Budapest Tanoda tér 1.
1043
034877 Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium Budapest Budapest Bőrfestő u. 5-9.
1046
035228 Babits Mihály Gimnázium Budapest Budapest Tóth Aladár u. 16-18.
1047
035427 Berzeviczy Gergely Közgazdasági és Két Tanítási Nyelvű Külkereskedelmi Szakközépiskola Budapest Budapest Baross u. 72.
1047
034866 Bródy Imre Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Langlet Valdemár u. 3-5.
1047
035321 Deák Téri Evangélikus Gimnázium Budapest Budapest Sütő u. 1.
1052
035230 Eötvös József Gimnázium Budapest Budapest Reáltanoda u. 7.
1053
035231 Veres Pálné Gimnázium Budapest Budapest Veres Pálné u. 38.
1053
038026 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Szemere u. 3- 5.
1054
035483 Xántus János Idegenforgalmi Gyakorló Középiskola és Szakképző Iskola Budapest Budapest Markó u. 18-20.
1055
200072 Budapesti Ward Mária Gimnázium Budapest Budapest Molnár u. 4.
1056
101508 Gyermekház Általános Iskola és Gimnázium és Szakképző Iskola Budapest Budapest Bajza u.  26.
1062
035269 Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Andrássy út 63-65.
1062
035232 Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest Budapest Munkácsy M. u. 26.
1063
035266 Szinyei Merse Pál Gimnázium Budapest Budapest Szinyei Merse utca 7-9
1063
035301 Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és  Gimnázium Budapest Budapest Nagymező u. 1.
1065
034915 Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Rottenbiller u. 43-45.
1071
034913 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola Budapest Budapest Kertész u. 30.
1073
035233 Madách Imre Gimnázium Budapest Budapest Barcsay u. 5.
1073
100566 Alsóerdősori Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Alsóerdősor u. 14-16.
1074
200050 Erzsébetvárosi Reformpedagógiai Gimnázium és Szakközépiskola Budapest Budapest Szövetség u. 35.
1074
102635 Garabonciás Kommunikációs és Üzleti Szakközépiskola Budapest Budapest Szövetség u. 35.
1074
035566 Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Budapest Budapest Hernád u. 3.
1078
035450 Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Ludovika tér 1.
1083
035234 Vörösmarty Mihály Gimnázium Budapest Budapest Horánszky u. 11.
1085
035294 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Budapest Budapest Csobánc u. 1.
1086
035367 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola Budapest Budapest Mosonyi u. 6.
1087
101671 Zöld Kakas Líceum Mentálhigiénés Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Budapest Hurok u. 11.
1091
034949 Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium Budapest Budapest Kinizsi u. 1-7.
1092
035452 Képző és Iparművészeti Szakközépiskola Budapest Budapest Török Pál u. 1.
1093
035432 Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Budapest Budapest Mester u. 56-58.
1095
035431 Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola Budapest Budapest Mester u. 23.
1095
035464 Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola Budapest Budapest Vendel u. 3.
1096
035235 Leövey Klára Gimnázium és Szakközépiskola Budapest Budapest Vendel u. 1.
1096
035283 Telepy Károly Testnevelés Szakosított Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Telepy u. 17.
1096
035421 Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Budapest Budapest Ecseri út 5-7.
1097
035384 Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola Budapest Budapest Illatos út 2-4.
1097
035311 Novus Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Budapest Vágóhíd u. 31-33.
1097
035382 Puskás Tivadar Távközlési Technikum Budapest Budapest Gyáli út 22.
1097
035284 Weöres Sándor Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Budapest Budapest Lobogó u. 1.
1098
200078 Altisz Alapítványi Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium Budapest Budapest Kismartoni út 1-3.
1101
035386 Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola Budapest Budapest Salgótarjáni u. 53/b
1101
035236 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium és Szakközépiskola Budapest Budapest Kőrösi Cs. S. u. 28.
1102
035433 Keleti Károly Közgazdasági Szakközépiskola Budapest Budapest Gyakorló u. 21-23.
1106
035101 Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Budapest Száva utca 1-3.
1107
035349 BME Két Tanítási Nyelvű Gimnázium Budapest Budapest Egry József u. 3-11.
1111
035239 Szent Margit Gimnázium Budapest Budapest Villányi út 5-7.
1114
035445 Dr. Hetényi Géza Humán Szakközépiskola Budapest Budapest Thallóczy Lajos u. 1.
1115
034982 József Attila Gimnázium Budapest Budapest Váli u. 1.
1117
035316 Kürt Alapítványi Gimnázium Budapest Budapest Bogdánffy utca 5/b.
1117
102794 Széchenyi István Gimnázium Budapest Budapest Rimaszombati u. 2-4.
1118
034905 Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Budapest Budakeszi út 48.
1121
035242 Városmajori Gimnázium, Módszertani Információs Felnőttképzési Továbbképző és Vizsgaközpont Budapest Budapest Városmajor út 71.
1122
035289 Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Meredek u. 1.
1124
035288 Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium Budapest Budapest Mártonhegyi út 34.
1124
200696 Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Diana u. 35-37.
1125
034817 Tizenkét Karátos Magániskola Budapest Budapest Istenhegyi út 33/a.
1125
200411 Budai Középiskola  Budapest Budapest Márvány u. 32.
1126
035001 ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola Budapest Budapest Kiss János altábornagy u. 31.
1126
035243 Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest Budapest Kárpát u. 49-53.
1133
102783 Kolping Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Huba u. 6.
1134
035312 Jerikó Keresztény Humán Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola Budapest Budapest Vizafogó sétány 2/b
1138
035245 Ady Endre Gimnázium Budapest Budapest Röppentyű u. 62.
1139
035436 Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola Budapest Budapest Váci út 89.
1139
035470 MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Budapest Budapest Hajdú u. 18-24.
1139
200346 Csanádi Árpád Általános Iskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet Budapest Budapest Őrnagy u.  5-7.
1143
035506 Európa 2000 Közgazdasági, Idegenforgalmi és Informatikai Középiskola Budapest Budapest Gizella út 42-44.
1143
035314 Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola Budapest Budapest Álmos vezér tér 9.
1144
035326 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Budapest Budapest Kántorné sétány 1-3.
1144
035437 Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Budapest Budapest Kerepesi út 124.
1144
035397 Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Budapest Budapest Thököly út 48-54.
1146
035246 Szent István Gimnázium Budapest Budapest Ajtósi Dürer sor 15.
1146
035247 Teleki Blanka Gimnázium Budapest Budapest Ajtósi Dürer sor 37.
1146
200672 Budapest Táncművészeti Stúdió Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Budapest Fűrész u. 106.
1147
035396 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola Budapest Budapest Egressy út 71.
1149
035248 Budapest Főváros XV. Kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola Budapest Budapest Fő  út 70.
1151
035458 Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola Budapest Budapest Árendás köz 8.
1157
035249 Szerb Antal Gimnázium Budapest Budapest Batthyány Ilona u. 12.
1164
035281 Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Budapest Budapest Mátyás király tér 4.
1165
035555 Gourmand Vendéglátó-ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Budapest Budapest Veres Péter út 102.
1165
035310 Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Táncsics u. 7-9.
1165
035319 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Akácvirág u. 49.
1173
035322 Vörösmarty Mihály Ének-Zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Vörösmarty u. 64.
1181
035251 Hunyadi Mátyás Gimnázium Budapest Budapest Kossuth tér 2.
1183
035252 Karinthy Frigyes   Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Karinthy Frigyes Bilingual Academic Secondary School, Karinthy Frigyes Zweisprachiges Gymnasium Budapest Budapest Thököly u. 7.
1183
035439 Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Budapest Budapest Hengersor u. 34.
1184
035254 Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Budapest Budapest Simonyi Zsigmond u. 33.
1191
035286 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola Budapest Budapest Kossuth tér 12.
1191
035253 Kispesti Deák Ferenc Gimnázium Budapest Budapest Gutenberg krt. 6.
1192
035297 Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Csengő u. 1.
1194
035512 Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Szakközépiskola és Szakiskola Budapest Budapest Üllői út 303.
1195
035440 Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Budapest Budapest Vörösmarty u. 30.
1201
035324 Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest János u. 4.
1203
035304 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Budapest Budapest Serény u. 1.
1203
035323 Kossuth Lajos Gimnázium Budapest Budapest Ady Endre u. 142.
1204
200479 Nagy-Szivárvány Alapítvány Gimnáziuma és Szakképző Iskolája Budapest Budapest Pöltenberg u. 10-12.
1204
200027 Egressy Béni Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Ének-Zene Általános Iskola és Zeneművészeti Szakközépiskola Budapest Budapest Rákócz F.út. 121
1211
035407 Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola Budapest Budapest Kossuth Lajos u. 12.
1211
035255 Budapest XXI.  Kerület Csepel Önkormányzata Jedlik Ányos Gimnázium Budapest Budapest Táncsics M. u. 92.
1212
035420 Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola Budapest Budapest Széchenyi u. 95.
1212
035299 Fodor József Szakképző Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Tejút u. 12.
1214
035408 Soós István Szakközépiskola és Szakiskola Budapest Budapest Kossuth Lajos u. 83.
1221

 

Tehetséggondozó középiskolák központi írásbeli felvételije

2009.január 31. 10 óra

(pót 2009. február 05. 14 óra - orvosi igazolás, alapos indok)

035229 ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium Budapest Budapest Papnövelde u. 4-6.
1053
035230 Eötvös József Gimnázium Budapest Budapest Reáltanoda u. 7.
1053
035277 Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Budapest Budapest Horváth Mihály tér 8.
1082
035236 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szent László Gimnázium és Szakközépiskola Budapest Budapest Kőrösi Cs. S. u. 28.
1102
035242 Városmajori Gimnázium, Módszertani Információs Felnőttképzési Továbbképző és Vizsgaközpont Budapest Budapest Városmajor út 71.
1122
035243 Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest Budapest Kárpát u. 49-53.
1133